Happy Time

 

       

2015Annual_Party

2015New_Office

2015Taibei

2014Annual_Party
       

2013_Tianjin

2012Jiangsu_Suzhou

2011Zhejiang_Cixi

2010Fujian_Wuyi_Mountains
       

2008Wengzhou_Yandang_Mountain

2007Shanghai_Nanhui

2007Guangxi_Guilin

2006Fujian_Xiamen
       

2005Zhejiang_Linan

2004Shannxi_Xian

2003Zhejiang_Qiandao_Lakes

2002Suzhou_Amusement_Land
       

2001Shannxi_Qi_Mountain

2001Shannxi_Dabagou

2000SiChuan_Emei_Mountain

2000Sichuan_Chengdu